2.5. C#

Da C#-standarden endnu ikke er færdig, og da der ej heller findes en fungerende fri C#-oversætter, er dette afsnit blot en smagsprøve på hvad fremtiden kan byde på.

C# (udtales på engelsk "c sharp"; på dansk måske "cis", "c-havelåge" eller "c-kryds") ligner Java (se Afsnit 2.15) overordentlig meget, men der er blandt andet tilføjet "delegates" og "egenskaber" (på engelsk "properties") som kendes fra Microsofts Visual Basic og fra Borlands Object Pascal, operator-overlæsning som kendes fra Ada (se Afsnit 2.1) og C++ (se Afsnit 2.6), og poster (på engelsk "structs" eller "records") som kendes fra praktisk taget alle andre programmeringssprog end Java, samt muligheden for at manipulere direkte med hukommelsesadresser med de risici som det medfører.

Sproget er designet af Microsoft til .NET-platforment, men bliver standardiseret under ECMA. Der er flere projekter som sigter på at implementere C# på andre platforme end MS Windows og .NET; DotGNU (Southern Storm i Australien), Mono (Ximian i USA) og et Microsoft-støttet projekt rettet mod FreeBSD.