<html><head><title>Liste af alle sprog</title></head> <h1>Liste af '<?php echo $file ?>' eksempler</h1> <a href=".">Hovedliste</a> <p> Kender du blot et programmeringssprog som er på denne liste, kan du se eksempler på hvordan man løser den samme opgave i et andet sprog. <p> Har du aldrig prøvet at programmere, så er denne liste nok mere forvirrende, end den er informativ. <p> <?php require("proglang.inc"); // Skriv hvad dette er for en type program echo "<b>$file:</b> $examp[$file]"; echo "<p>"; /* while (list($ext,$lang) = each($proglang)) { if (file_exists($filename = "$file.$ext")) { echo "<a href=\"$PHP_SELF?file=$file#$ext\">$lang->navn</a> "; } } */ $n = 0; reset($proglang); while (list($ext,$lang) = each($proglang)) { if (file_exists($filename = "$file.$ext")) { $n++; echo "<hr><a name=\"$lang[navn]\"></a>"; echo "<h2>$n. $lang[navn]: <a href=\"show.php?file=$file&amp;ext=$ext\">$filename</a></h2>\n"; /* echo "Læs mere om <b>".$proglang[$ext][navn]."</b> i bogen under "; echo "<a href=\"$boghref".$proglang[$ext][link]."\">http://www.sslug.dk$boghref".$proglang[$ext][link]."</a>\n"; */ echo "<table border=\"0\" cellspacing=\"0\" width=\"80%\" bgcolor=\"#F0F0F0\">"; echo "<tr><td><pre>"; $fp = fopen(basename($filename),"r"); while (!feof($fp)) { $s = fgets($fp, 1024); echo htmlentities($s); } echo "</pre></td></tr></table>\n"; } } ?> </body></html>