<html> <?php /* smart.php / index.php af Hans Schou <chlor@sslug.dk> $Id: smart.php,v 1.7 2002/06/14 20:25:46 sparre Exp $ Her skulle være et smart eksempel på hvad PHP er god til, og hvorfor så ikke bare vise det script vi bruger til at vise eksemplerne på programmeringssprogene. I virkligheden hedder denne fil "index.php" og der er så bare lavet en symbolic link til "smart.php". Der er følgende scripts: index.php - Denne fil proglang.inc - Listen med alle programmeringssprog show.php - Hvis kildetekst til et prog-sprog eksisterer list.php - List samlet en type eksempler, for eksempel "hello" all.php - Hvis alle eksempler for et programmeringssprog eksisterer Ovenstående filer kan ses i din browser med kommandoen: http://www.sslug.dk/linuxbog/program/eksempler/udskriv.php?filnavn=show.php */ /* Tilføj nye program-sprog i filen herunder */ require("proglang.inc"); $version = file("../version.sgml"); $tar_eksempler = "linux-program-$version[0]_eksempler.tar.gz"; ?><h2><?php echo count($proglang); ?> Programeksempler til "Linux - Friheden til at programmere". </h2> Hent tar-ball <a href="../<?php echo $tar_eksempler ?>"><?php echo $tar_eksempler ?></a> med alle eksempler. <p> Der findes mange flere sprog til Linux end de viste, så listen dækker kun hvad vi selv har kunnet skrive. Mangler dit favorit-sprog, modtager vi det gerne. <p> Der er følgende restriktioner til sprog der kan medtages: <ul> <li>Sproget skal findes til Linux</li> <li>Sproget skal findes som "fri software" (Open Source)</li> <li>Sproget skal indeholde kontrol-strukture alá if/for/while/goto</li> <li>Sproget skal kunne flyttes til en anden CPU-arkitektur</li> </ul> I listen er der sprog hvor der ikke er eksempler. Kan du skrive lignende eksempler, modtager vi dem gerne. Sprog med '?' er tvivlsomme om de findes til Linux. <p> Klik f.eks. på "hello"-kolonnen for at få alle eksempler med det klasiske "Hello, world!" program.<br> Klik på et programsprognavn for at få en samlet side med de tre eksempler samlet. <p> <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="3"> <tr bgcolor="#F0F0F0"> <th>Navn</th> <?php reset($examp); while (list($file) = each($examp)) echo "<th><a href=\"list.php?file=$file\">$file</a>\n"; ?> </tr> <?php // Gennemløb array for alle prog-sprog while (list($ext,$lang) = each($proglang)) { // Start et row og skriv et programsprog echo "<tr>\n"; // Tæl op om alle eksempler er der reset($examp); $gotall = 0; while (list($file) = each($examp)) if (file_exists("$file.$ext")) $gotall++; echo " <td>"; /* if ($gotall == count($examp)) echo "<a href=\"all?lang=$ext\"><b>$lang[navn]</b></a>"; else */ echo "$lang[navn]"; echo "</td>\n"; // Spol eksempel-navn listen tilbage reset($examp); // For alle eksempel-navne (der er 3) while (list($file) = each($examp)) { echo " <td>"; // Lav en link til eksemplet, hvis det eksistere if (file_exists($f = "$file.$ext")) echo "<a href=\"show.php?file=$file&amp;ext=$ext\">$f</a>"; else echo "$f"; echo "</td>\n"; } echo "</tr>\n"; } ?> </table> <br> Siden vedligeholdes af Hans Schou &lt;<a href="mailto:chlor@sslug.dk">chlor@sslug.dk</a>&gt;. </html>