<html><head><title>udskriv.php</title></head><body bgcolor="#FFFFFF"> <?php /* udskriv.php af Hans Schou <chlor@sslug.dk> $Id: udskriv.php,v 1.1 2000/11/10 21:43:23 pto Exp $ Læg programmet i /home/httpd/html/ Afvikling: http://localhost/udskriv.php?filnavn=udskriv.php */ // PHP sætter automatisk variable op, der angivet i URL'en // Variablen $filnavn er så lig med "udskriv.php" (dette program) // For at sikre at man ikke læse filer i f.eks. /etc, bruges "basename()" // Strip '$filnavn' for .. og / // Tildel $findfil det lokale filnavn, og test om den er der if (!file_exists($findfil = basename($filnavn))) echo "Fejl: filen '$findfil' eksisterer ikke i dette sub-directory"; else { // Indlæs hele filen i et array $helfil = file(basename($findfil)); // Send HTML-kode for fixed font echo "<pre>\n"; // For alle linjer, udskriv linienummer og tekst while (list($linje,$tekst) = each($helfil)) // htmlentities() sørger for konvertering af special-tegn: <>&© echo "$linje: ".htmlentities($tekst); echo "</pre>\n"; } // Web/CGI-programmer sender al data i een session. // Derfor kan der ikke ventes på at der tastes 'Q' <ENTER> ?> </body></html>