2.12. While


>>> i = 0 # i skal være defineret inden løkken gennemløbes
>>> while i < 11:
...  print i,
...  i += 1
...
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Fibonacci tal Fibonaccis tal er en uendelig talrække, hvor det enkelte tal fremkommer som summen af de to foregående eks: 1, 1, 2,3,5,8,13...


>>> def fib(n):
...  a, b = 0, 1
...  while b < n:
...      print b,
...      a, b = b, a + b
...
>>> fib(100)
1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89
>>> def fib2(n):
...  resultat = []
...  a, b = 0, 1
...  while b < n:
...      resultat.append(b)
...      a,b = b, a + b
...  return resultat
...
>>> fib2(100)
[1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89]