4.2. Konvertering af certifikat

Certifikatet fra KMD-CA er i binær form, nemlig i et format kaldet "DER". Det er noget nemmere at håndtere, hvis det er en i tekstbaseret form. Derfor vil det ofte være relevant at konvertere det til et tekstbaseret format kaldet "PEM" format. Det kan gøres med openssl. Kommandoen er:


$ openssl x509 -inform DER -outform PEM -in KMD-CA-Server.crt \
-out KMD-CA-Server.crt.pem

Filen KMD-CA-Server.crt.pem er nu i PEM format. Tilsvarende kan gøres for filen KMD-CA-KPerson.crt.