Forord

Denne bog forsøger at dokumentere hvordan x509 certifikater kan anvendes under Linux. Understøttelsen af certifikater i Linux er rimeligt god, men det kan være et problem at erhverve sig et certifikat, hvis udbyderen f.eks. kræver Microsoft programmel som Internet Explorer. Denne bog forsøger at dække anskaffelse, installation og indledende brug af certifikater under Linux, med frit programmel.

Dokumentet henvender sig både til brugere, der gerne vil have at deres system kan anvende KMD-CA som CA, samt til udviklere, der vil udvikle frontends til processen. For brugere beskrives hvordan man kan hente et program der kan bruges til at erhverve et certifikat, samt hvordan dette kan anvendes, for udviklere beskrives detaljer omkring procedurerne.

Bogen er under stadig udvikling. Anvendelse af certifikater i Danmark er stigende og det er væsentligt at gøre det nemt for alle at anvende dem. Bidrag og rettelser til bogen modtages meget gerne.

Mht. anskaffelse af certifikater dokumenterer denne udgave primært certifikater udstedt af KMD-CA, men det er vores intention at kommende udgaver også vil dokumentere andre udbydere.

1. Linux-bøgerne

Bogen er en del af en serie, som kan findes på http://www.linuxbog.dk/