Kapitel 7. Mere information

http://www.si.dk/wimpdoc.asp?page=tema&objno=95024072 har IT og Telestyrelsen nogen dokumenter om digitale signaturer der er anbefalelsesværdige at læse.

For en generel oversigt over hvordan KMD's system virker, besøg da http://www.kmd-ca.dk/digital_signatur.htm

KMD-CA har lavet en "værktøjskasse" på http://www.kmd-ca.dk/vaerktojskasse.htm med information og direkte links til rodcertifikater og diverse programmer.

http://www.openssl.org/ er der en manual til openssl i html format. Openssl er desuden dokumenteret i man sider på det system hvor det er installeret.

Mozialla browseren har en del information under "Hjælp", der fortæller om sikkerhed.