6.2. Eksempel program til generering af forespørgsel

I eksemplet nedenfor kan du se et interaktivt perl program der laver en forespørgsel baseret på de informationer brugeren taster ind. Bemærk, at det er et eksempel og ikke nødvendigvis velegnet til slutbrugerbrug. Scriptet kan hentes.


#! /usr/bin/perl -w

# Script der laver en kmd-ca certifikat forespørgsel.

# Følgende oplysninger kræves fra brugeren:
# Æ Ø Å eller ae oe aa i certifikatet?
# givenName
# surname
# email
# keyusage
# om den private nøgle skal enkrypteres
# eventuelt password for denne nøgle

# NB: Dette script er ikke tænkt som et "rigtigt" slutbrugerprogram, men som en
# illustration af hvordan en forespørgsel kan opbygges og laves. Så vidt vides
# indeholder programmet ingen fejl og har den fulde funktionalitet til at lave
# en certifikat forespørgesel til brug for KMD-CA.

# Dette script frigives valgfrit under "Åben dokumentlicens" (ÅDL) eller 
# Gnu Public Licensen (GPL )v. 2.

# Oprindeligt lavet af Mads Bondo Dydensborg (madsdyd@challenge.dk)
# Tilføjelser af Klavs Klavsen og Christian Boesgaard
# Copyright 2002 Mads Bondo Dydensborg.

################################################################################
# Check at brugeren ikke gav nogen argumenter
$arg = shift(@ARGV);

if (defined $arg && $arg ne "") {
  print STDERR "Brug: $0\n\tInteraktivt certifikat forespørgelses skaber program for KMD-CA\n";
  exit 1;
}

################################################################################
# Check at man kan køre openssl

$openssl = `which openssl`;
if ("" eq $openssl) {
  print STDERR "Fejl: Du skal have installeret openssl programmet\n";
  print STDERR "og det skal være tilgængeligt i din PATH (udførbart)\n";
  print STDERR "Dette program kan fås fra http://www.openssl.org/\n";
  print STDERR "De fleste distributioner inkluderer dog dette program\n";
  exit 1;
}

################################################################################
# Vi bruger ReadLine til at læse ting ind med - for at give en rimelig
# indlæsningsgrænseflade

use Term::ReadLine;
$term = new Term::ReadLine 'Certifikat';
$prompt = "> ";

################################################################################
# Lidt info til brugeren

print "Dettte program vil lave en certifikat forespørgsel til KMD-CA for dig.\n\n";
print "Du skal indtaste en række oplysninger\n";
print "Efter indtastning af hver oplysning skal du trykke på enter/return\n";
print "For oplysninger hvor der gives flere valg, kan du som regel trykke enter for den\n";
print "mest almindelige værdi. Denne vil være illusteret med et stort bogstav.\n\n";

################################################################################
# Læs de nødvendige værdier
do {
  
  $prompt = "Indtast dit fornavn(e) : ";
  $givenName= $term->readline($prompt);

  $prompt = "Indtast dit efternavn : ";
  $surname = $term->readline($prompt);

  $prompt = "Indtast din emailadresse : ";
  $emailAddress = $term->readline($prompt);

  print "\nCertifikatet kan bruges til enkryptering, signering eller begge dele\n";
  print "Hvad skal det bruges til? [E]nkryptering, [S]ignering eller [B]egge?\n";
  $prompt = "Angiv hvad certifikatet skal bruges til [e/s/B] : ";
  $keyUsage = $term->readline($prompt);
  
  if ("e" eq $keyUsage || "E" eq keyUsage) {
  $keyUsage = "Data Enchiperment";
  } else { 
  if ("s" eq $keyUsage || "S" eq $keyUsage) {
    $keyUsage = "Digital Signature";
  } else {
    $keyUsage = "Digital Signature, Data Enchiperment";
  }
  }

  print "\nNogle Certifikat udstedere understøtter ikke ÆØÅ (såsom KMD) og skal\n";
  print "du bruge certifikatet med en sådan udsteder skal du svare J her, så\n";
  print "konverteres Æ, Ø, Å, til henholdsvis Ae, Oe, Aa.\n";
  $prompt = "Ønsker du at få konverteret ÆØÅ? [J/n] : ";
  $convert = $term->readline($prompt);

  #Konverter æøå og ÆØÅ hvis der blev valgt J ovenfor.
  if ($convert eq "J" || "" eq $convert) # do ÆØÅ conversions
  {
    foreach ($givenName,$surname,$emailAddress)
    {
   #printf "Konverterer ÆØÅ...\n";
     $_ =~ s/Æ/Ae/g; # 
     $_ =~ s/Ø/Oe/g; # 
     $_ =~ s/Å/Aa/g; # 
     $_ =~ s/æ/ae/g; # 
     $_ =~ s/ø/oe/g; # 
     $_ =~ s/å/aa/g; # 
    }
  }

  printf "\nDet anbefales at man beskytter sin private nøgle med en adgangskode\n";
  printf "Indtast en sådan - bemærk at den vil blive skrevet til skærmen!\n";
  $prompt = "Angiv adgangskode : ";
  $output_password = $term->readline($prompt);
  
################################################################################
# Bekræft 
  
  print "\nHer er de informationer du indtastede.\n\n";
  print "NB. Bemærk at hvis du svarede J til Konverter ÆØÅ, vil alle ÆØÅ og\n";
  print "  æøå være repræsenteret som Ae,Oe,Aa og ae, oe, aa nedenfor.\n\n";
  
  print "Fornavn    : $givenName\n";
  print "Efternavn   : $surname\n";
  print "Email     : $emailAddress\n";
  print "Nøglebrug   : $keyUsage\n";
  print "Konverter ÆØÅ : $convert\n";
  print "Adgangskode  : $output_password\n\n";
  
  $prompt = "Er informationerne korrekte? [J/n] : ";
  $OK = "J";
  $OK = $term->readline($prompt);
  
  if ("j" eq $OK || "" eq $OK) {
  $OK = "J";
  }
} while ($OK ne "J");

################################################################################
# Informationerne er OK - lav forespørgselsfilen

# Vi skal bruge en midlertidig fil, som skal være læsebeskyttet for andre
# Jeg ved ikke rigtigt hvordan man laver det smart i Perl.
$filename = "request.config.$$";
open (CONFIG, ">$filename") ||
  die "Kunne ikke åbne filen $filename - krævet for at forsætte\n";
chmod 0600, $filename ||
  die "Kunne ikke sætte rettigheder på $filename - krævet for at forsætte\n";

# Opbyg et par oplysninger
$fileprefix = $givenName."_".$surname;
$fileprefix =~ s/\s/\_/g;
$keyfile = $fileprefix."_Nøgle.pem";
$reqfile = $fileprefix."_Anmod.req";

$CN = "$givenName $surname // PID:xxxxxxxxx";


# Skriv oplysninger til fil 
print CONFIG 
"[ req ]
prompt         = no
default_bits      = 1024

default_keyfile    = $keyfile
output_password    = $output_password

distinguished_name   = req_distinguished_name

[ req_distinguished_name ]
C           = DK
O           = Ingen organisatorisk tilknytning
CN           = $CN
emailAddress      = $emailAddress
givenName       = $givenName
surname        = $surname
keyUsage        = $keyUsage
serialNumber      = 9208-2001-1-xxxxxxxxx
";
close (CONFIG) || 
  die "Kunne ikke lukke $filename - krævet for at forsætte\n";

################################################################################
# OK, nu er vi klar til at køre openssl. 
print "Information: Starter openssl (god ting)\n";
$status = 
system("openssl req -newkey rsa:1024 -config $filename -out $reqfile -outform DER");

# Slet config filen
$del = unlink ($filename);
if (1 != $del) {
  print STDERR "Advarsel: Det var ikke muligt at slette $filename\n";
} else {
  print "Information: Den midlertidige fil er blevet slettet (god ting)\n";
}

if (0 != $status) {
  print STDERR "Fejl: Der var en fejl under udførelsen af openssl kommandoen\n";
  print STDERR "En anmodningsfil er _ikke_ blevet lavet\n";
  exit 1;
}

print "\nSucces!\n";
print "\nTo filer er blevet lavet:\n\n";

print "\"$reqfile\" er den anmodningsfil KMD-CA skal have\n";
print "\"$keyfile\" er din private nøgle\n";
print "\nNB: Du må ikke lade andre få adgang til din private nøgle!\n";

Eksempel på anvendelse af scriptet:


$ ./req-kmd-ca.pl
Dettte program vil lave en certifikat forespørgsel til KMD-CA for dig.

Du skal indtaste en række oplysninger
Efter indtastning af hver oplysning skal du trykke på enter/return
For oplysninger hvor der gives flere valg, kan du som regel trykke enter for den
mest almindelige værdi. Denne vil være illusteret med et stort bogstav.

Indtast dit fornavn(e) : Anders Benjamin
Indtast dit efternavn : Christensen
Indtast din emailadresse : abc@example.org

Certifikatet kan bruges til enkryptering, signering eller begge dele
Hvad skal det bruges til? [E]nkryptering, [S]ignering eller [B]egge?
Angiv hvad certifikatet skal bruges til [e/s/B] : B

Nogle Certifikat udstedere understøtter ikke ÆØÅ (såsom KMD) og skal
du bruge certifikatet med en sådan udsteder skal du svare J her, så
konverteres Æ, Ø, Å, til henholdsvis Ae, Oe, Aa.
Ønsker du at få konverteret ÆØÅ? [J/n] : J

Det anbefales at man beskytter sin private nøgle med en adgangskode
Indtast en sådan - bemærk at den vil blive skrevet til skærmen!
Angiv adgangskode : abctester

Her er de informationer du indtastede.

NB. Bemærk at hvis du svarede J til Konverter ÆØÅ, vil alle ÆØÅ og
  æøå være repræsenteret som Ae,Oe,Aa og ae, oe, aa nedenfor.

Fornavn    : Anders Benjamin
Efternavn   : Christensen
Email     : abc@example.org
Nøglebrug   : Digital Signature, Data Enchiperment
Konverter ÆØÅ : J
Adgangskode  : abctester

Er informationerne korrekte? [J/n] : J
Information: Starter openssl (god ting)
Using configuration from request.config.6854
Generating a 1024 bit RSA private key
.......++++++
..........++++++
writing new private key to 'Anders_Benjamin_Christensen_Nøgle.pem'
-----
Information: Den midlertidige fil er blevet slettet (god ting)

Succes!

To filer er blevet lavet:

"Anders_Benjamin_Christensen_Anmod.req" er den anmodningsfil KMD-CA skal have
"Anders_Benjamin_Christensen_Nøgle.pem" er din private nøgle

NB: Du må ikke lade andre få adgang til din private nøgle!