Kapitel 3. Eksempel på dannelse af certifikat forespørgsel

Nedenfor gives et eksempel på hvordan man kan danne en certifikat forespørgselsfil med programmet openssl. Du kan finde mere information om proceduren i man filerne for openssl, men hvis du er interesseret i at lave en certifikat forespørgsel til brug for KMD-CA, anbefales det at du istedet kigger på "sslugsig" i Kapitel 5, eller, hvis du er til kommandolinjeværktøjer, perl scriptet i Afsnit 6.2. Nedenstående procedure giver nemlig ikke en forespørgsel der kan anvendes med KMD-CA.

Der dannes to filer vha. programmet. key.pem er den private nøgle, mens req.der er certifikat forespørgslen.

Bemærk, nedenstående procedure giver ikke en certifikat forespørgsel der kan anvendes af KMD-CA, da der mangler nogen specielle felter. Ligeledes stiller KMD-CA nogen specielle krav til navngivningen af filer og har nogen specielle krav til de danske bogstaver. Se Kapitel 6 for mere information om dannelse af en forespørgsel der kan anvendes i forhold til KMD-CA.


$ openssl req -newkey rsa:1024 \
-keyout key.pem -out req.der -outform DER
Using configuration from /usr/lib/ssl/openssl.cnf
Generating a 1024 bit RSA private key
....++++++
..................++++++
writing new private key to 'key.pem'
Enter PEM pass phrase:
Verifying password - Enter PEM pass phrase:
-----
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [AU]:DK
State or Province Name (full name) [Some-State]:Denmark
Locality Name (eg, city) []:Copenhagen
Organization Name (eg, company) [Internet Widgits Pty Ltd]:.
Organizational Unit Name (eg, section) []:
Common Name (eg, YOUR name) []:Mads Bondo Dydensborg
Email Address []:mads@dydensborg.dk

Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:tester
An optional company name []:
$ ls -l
totalt 8
-rw-rw-r--  1 madsdyd madsdyd    963 mar 4 08:55 key.pem
-rw-rw-r--  1 madsdyd madsdyd    482 mar 4 08:55 req.der