5.2. Download

De relevante filer er opdelt i forskellige pakker, så du kan hente hvad der nu er mest behov for. Du kan hente alle pakker fra SSLUGs FTP server (ftp://ftp.sslug.dk/pub/signatur/) . De efterfølgende henvisninger peger alle på den seneste version af pakkerne.

For at installere, skal du lægge pakken i det dir, du ønsker at placere pakken under. Forslag: /usr/local.

Herefter pakker du ud med kommandoen tar -zxvf filnavn.tgz, hvilket vil oprette et subdir ved navn sslugsig under det aktuelle dir, fx /usr/local/sslugsig.

Der er i pakkerne to forskellige start scripts, nemlig signatur og startsig. Det første kræver at programmerne readlink og basename er installeret på din maskine. Så tillader det til gengæld, at sslugsig er installeret hvor som helst i dit filhieraki. (Programmerne readlink og basename er installeret på langt de fleste Linux maskiner.)

startsig er mere primitivt. Her skal du ind og redigere stierne, hvis du vælger at installere i et andet dir end /usr/local/sslugsig

Er det runtime-pakken eller pakken med alt, mangler du blot at lægge et symlink ind i /usr/bin, hvor alle dine brugere kan komme til at kalde det. Dette gøres med kommandoen: ln -sf /usr/local/sslugsig/signatur /user/bin/signatur eller evt. med ln -sf /usr/local/sslugsig/startsig /user/bin/signatur.

Enhver bruger på systemet kan nu blot give kommandoen signatur, og fylde felterne ud.

Den første gang programmet køres, bør det ske af bruger root, idet du dermed får lejlighed til at fylde systemets domainnavn ind i filen /usr/local/etc. Dette vil give de andre brugere en meningsfuld (måske) mailadresse som standard.

RPM pakken placeres i /usr/local hvorefter den installeres med kommandoen rpm -ivf sslugsig-0.1.1-1.i386.rpm

Bemærk, at .rpm pakken under test på min RedHat kræver --force til slut i kommandoen, altså: rpm -ivf sslugsig-0.1.1-1.i386.rpm --force

Det kan ikke afvises, at det er fejlede eksperimenter, der forårsager dette problem.

5.2.1. Kildetekst og startscript

sslugsig-prog-0.1.1.tgz (7 KB)

Hvis du har Kylix2 installeret (kan hentes fra http://www.borland.com), skal du blot hente kildeteksten og startscriptet.

5.2.2. Program, libs og startscript

sslugsig-runtime-0.1.1.tgz (3.5 MB)

sslugsig-0.1.1-1.i386.rpm (3.5 MB)

Her får du programmet selv, det nødvendige startscript og de nødvendige lib filer, vigtige filer der ikke normalt findes på en maskine uden Kylix2 installeret.

med denne pakke installeret under /usr/local/sslugsig vil alle brugere kunne danne en ansøgning om digitalt signatur.

5.2.3. Programmets dokumentation

sslugsig-doc-0.1.1.tgz (241 KB)

Dokumentationen er skrevet i sgml og derefter kompileret til hhv html og pdf format.

5.2.4. Alle filer i projektet

sslugsig-alt-0.1.1.tgz

Her er simpelthen alle de filer, der indgår fra kildetekst over dokumentation og libs til det kompilerede program.