5.4. Lidt om kildeteksten

Kildeteksten er kommenteret, så dette afsnit er blot for at uddybe ideerne bag et par af de beslutninger, der er truffet.

5.4.1. Kontrol af indtastningen

Indtastningen kontrolleres når et felt forlades. Kontrollen sker rent teknisk ved at der opbygges en fejltekst. Har denne en længde større end nul er der en fejl, og knappen "Opbyg anmodning" gøres passiv. Kontrollen omfatter følgende delemner:

5.4.1.1. Kontrol af navne

Eftersom KMD-CA pt. ikke tillader danske tegn i navne kontrolleres de to navnefelters bogstaver. I praksis opsamles de illegale tegn i fejlteksten. Der gøres således ikke noget forsøg på at oversætte - stavefejl er en brugerbeslutning.

Programmet er forberedt til fremtiden, hvor danske tegn bliver tilladt, idet der er lagt et afkrydsningsfelt ind, som tillader eller ignorerer tegnkontrollen.

Eftersom der opstår fejl i openssl, hvis der ikke er både for og efternavn, kontrolleres det også, at de to navnefelter har en længde større end nul.

5.4.1.2. Kontrol af adgangskoden

Adgangskoden skal (i dette program) være mindst 5 tegn lang. Om dette er fornuftigt eller ej skal jeg ikke kunne sige, men det er ikke et usædvanligt krav, så der skal nok være nogle, der har fundet ud af, at dette minimum er passende.

Eftersom man ikke kan komme til at se adgangskoden senere og indtastningen sker skjult, skal man være i stand til at gentage koden korrekt.

5.4.1.3. Kontrol af emailadresse

Programmet forsøger at opbygge en fornuftig emailadresse i form af loginnavn + servernavn. Det lykkes kun, hvis brugerne rent faktisk har deres loginnavn som mailadresse, og domainnavnet er oplyst i filen /usr/local/etc/sslugsig.conf.

Der er dog altid en kontrol af at mailadressen indeholder tegnene @ og . (punktum), lige som det kontrolleres, at der overhovedet eksisterer en mailadresse.

5.4.2. Placering af output

Figur 5-4. sslugsig, placering af output

Som det fremgår af Figur 5-4 herover, gemmes der to filer under brugerens $HOME/.sslugsig dir.