5.3. Installation

Der lægges op til, at filerne placeres under /usr/local/sslugsig hvor der er en opdeling i 3 subdir: libs/, src/ og doc/

Under libs/ placeres nogle libfiler og symlinks til samme. Disse filer er det sædvanligvis nødvendigt at have i netop den medsendte version.

Under src/ findes programmets kildetekst. Denne kan du blot slette igen, hvis du ikke er interesseret i den.

doc/ indeholder en lille introduktion i html-format, som kan gøres tilgængelig på hjemmesiden.