Kapitel 2. Opsætning af valg af windowmanager

2.1. At starte en alternativ windowmanager

Det der starter X er som regel en binær fil ved navn xinit. Afhængig af hvordan xinit kaldes læses der forskellige konfigurationsfiler og scripts. Det kan være foruddefinerede filer der gælder for alle brugere eller det kan være brugerens egne scripts. ${HOME}/.xinitrc eller ${HOME}.xsession er de "officielle" navne til disse scripts. I dem definerer brugeren hvilke programmer der skal udføres når X starter, herunder hvilken windowmanager der ønskes.

.xsession bruges ved login gennem GDM eller KDM. .xinitrc bruges når X startes med kommandoen startx fra kommandolinjen. De to filer har samme syntax.

Eksempel:


#!/bin/sh
xterm &
xclock -geometry 60x60 &
exec /usr/X11R6/bin/icewm

Ovenstående script vil starte en xterm, en xclock samt windowmanageren icewm. Husk at ~/.xsession skal have execute-rettigheder: chmod +x ~/.xsession. For at få samme omgivelser både når der logges ind via GDM/KDM eller når startx bruges kan man lade ~/.xinitrc være et symbolsk link til .xsession: ln -s .xsession .xinitrc. På denne måde vil det kun være nødvendigt at vedligeholde den ene fil.

2.1.1. Display managers

GDM - GNOME Display Manager eller KDM - KDE Display Manager er efterhånden de mest anvendte programmer til at styre grafisk login.

På de forskellige Linux-distributioner er GDM og KDM konfigureret forskelligt, men fælles for dem er at de kan bruge .xsession til starte programmer og en windowmanager defineret af brugeren.

Figur 2-1. GNOME Display Manager

2.1.2. Valg af windowmanager med GDM og KDM

For at starte en anden windowmanager end de der ellerede er konfigureret kan brugeren oprette filen ~/.xsession i sit hjemmekatalog. En meget enkel .xsession kunne nøjes med at indeholde selve den eksekverbare windowmanagerfil:


  #!/bin/sh

  exec /usr/X11R6/bin/icewm

For at få GDM til at læse ~/.xsession skal Default (under Debian 3.0 skal man vælge Xsession) vælges fra Session-menuen.

Figur 2-2. Valg af session med GDM

Tilsvarende skal der fra KDM vælges default i menu-punktet "Session Type".

Nu læses ~/.xsession og man kan begynde at eksperimentere med at indsætte sine favorit programmer i .xsession. Fx:


#!/bin/sh

/usr/X11R6/bin/xload &
exec /usr/X11R6/bin/icewm