Linux – Friheden til systemadministration

Version 2.8.20060113 – 2021-01-07

Peter Toft

Hans Schou

Administrer din egen Linux-server.


Indholdsfortegnelse
Forord
1. Forord
2. Linux-bøgerne
3. Ophavsret
4. Om forfatterne og bogens historie
5. Vi siger tak for hjælpen
6. Typografi
1. Hvor finder jeg opsætningsfilerne?
1.1. /etc/passwd
1.2. /etc/shadow
1.3. /etc/group
1.4. /etc/gshadow
1.5. /etc/fstab
1.6. /etc/hosts
1.7. /etc/resolv.conf
1.8. /etc/inetd.conf
1.9. /etc/issue.net og /etc/issue
1.10. /etc/rc.d/
1.10.1. Red Hat-opstartsfiler
1.10.2. SuSE-opstartsfiler
1.11. /etc/sysconfig/
1.11.1. /etc/sysconfig/clock
1.12. /etc/crontab
1.13. /etc/sendmail.cf
1.14. /etc/aliases
1.15. /etc/printcap
1.16. /etc/conf.modules
1.17. /etc/securetty
1.18. /etc/exports
1.19. /etc/X11/XF86Config - /etc/XF86Config
1.20. Versionsoplysninger
1.20.1. Finde versionsoplysninger for et Debian-system
1.20.2. Finde versionsoplysninger for et Red Hat-system
1.21. Videre læsning
2. Systemadministration
2.1. Tilføje brugere
2.2. Erstatning af tekst i flere filer
2.3. Har du glemt din adgangskode?
2.4. Opstart af Linux
2.4.1. Samtidig installation af Windows og Linux
2.5. Hvad er et "runlevel"?
2.6. Nedlukning af Linux
2.7. Crontab
2.7.1. /etc/crontab
2.7.2. /etc/cron.daily, hourly, monthly, weekly
2.7.3. Brugernes crontab-filer
2.7.4. Kør ikke-gentagne jobs med at
2.8. Sikkerhedskopiering
2.8.1. Metoder for sikkerhedskopiering
2.8.2. Værktøjer til sikkerhedskopiering
2.9. DPMS - aktiv strømstyring
2.10. Måling af CPU-temperatur
2.10.1. Fejlfinding
2.10.2. Indsamling af oplysninger til fejlrapport
2.11. Log-filer
2.11.1. /var/log/messages
2.11.2. dmesg
2.11.3. /var/log/mail/info
2.12. Kontrol af diskforbrug med quota
2.13. Hvordan man får sin linuxmaskine til at holde op med at bruge harddisken
2.13.1. Problematiske programmer
2.14. Kickstart
2.15. Sætte tiden
2.16. Oprette enheder
2.17. Tips og tricks
3. Filsystemer
3.1. Defekte blokke på harddisken
3.1.1. Starte maskinen uden om harddisken(e)
3.1.2. Hvilke filsystemer skal tjekkes?
3.1.3. Finde og mærke dårlige blokke
3.2. Hjælp min partitionstabel er væk
3.3. ReiserFS
3.4. Migrering fra ext2 til ext3
3.5. Software-RAID
3.5.1. Hvad er RAID?
3.5.2. Forskel mellem hardware- og software-RAID
3.5.3. Opsætning af spejlede diske.
3.5.4. Opsætning af linear RAID
3.5.5. raidhotadd og raidhotremove
3.6. Harddisk-tuning
3.7. Hvilke filer har programmet åbne?
3.7.1. lsof
3.7.2. fuser
3.7.3. Afmontering af filsystem via /proc
3.8. Fejlfinding
4. Linux-kernen
4.1. Hovedkarakteristika ved Linux-kernen
4.2. Linux er ikke
4.3. Proces-management
4.3.1. Proces-struktur
4.3.2. Opstart af Linux
4.3.3. Procesrelationer
4.3.4. Proces-ID
4.4. proc-filsystemet
4.5. Devfs
4.5.1. Hvad er /dev
4.5.2. Hvad er Devfs
4.6. Omkonfigurere Linux-kernen
4.6.1. Bliv klar til at oversætte kernen
4.6.2. Oversæt Linux-kernen
4.6.3. Opgradering af kernen
4.6.4. Lav en redningsdiskette
4.7. Moduler
4.7.1. Hvad findes der allerede indlæst?
4.7.2. Indlæs et modul
4.7.3. Nedlæg et modul
4.7.4. Opsætning
4.8. Kerne 2.4
5. Netværksprogrammer
5.1. Ping
5.2. telnet
5.3. ftp
5.4. wget
5.5. ncftp
5.5.1. ncftpget
5.5.2. ncftpput
5.6. Linux som newsserver
5.6.1. Leafnode, en NNTP-server til hobby-brug
5.7. NTP - tidssynkronisering
5.8. Opsætning af netkortparametre
5.9. Synkronisering af data mellem to steder med rsync
6. TCP/IP og DNS
6.1. IP-adresser
6.2. Netklasser
6.2.1. Subnet-maske
6.3. Sammenkobling af flere netværk
6.4. Klasseløst internet
6.5. Eksempel på netværk tilkoblet internettet
6.6. Private IP-adresser
6.7. Eksempel på netværk med NAT
6.8. Domain Name Service (DNS)
6.8.1. DNS-zoner
6.9. DNS-opsætning
6.10. Bind
6.10.1. /etc/named.conf
6.10.2. /var/named/root.cache
6.10.3. /var/named/intranet
6.10.4. /var/named/127.0.0.rev
6.10.5. /var/named/192.168.0.rev
6.11. Start named
6.12. Sikret-DNS
6.12.1. Indsamling af oplysninger om serverens opsætning før "chroot".
6.12.2. DNS-serverens brugernavn
6.12.3. Tilføjelse til filsystemtabellen
6.12.4. Oprettelse af mappestruktur
6.12.5. Parametre til bind-processen.
6.12.6. Afprøvning af DNS-serveren
6.12.7. DNS-serveren som upriviligeret bruger
6.12.8. Testkørsel af DNS serveren.
7. Linux som server
7.1. Opsætning af DHCP-server
7.1.1. Hvordan virker DHCP?
7.1.2. Valg af DHCP-server/servere
7.1.3. ISC DHCP-server
7.1.4. DHCP og DNS
7.2. FTP-server
7.3. NFS – Deling af filer mellem Unix-maskiner
7.4. NIS – deling af adgangskodefiler mellem Unix-maskiner
7.5. AppleTalk
7.5.1. Udskrivning via Netatalk
7.5.2. Anden nyttig viden om AppleTalk-server
7.6. Linux som ring-ind-server
7.7. Linux som X-server og terminal
7.7.1. Linux som X-server
7.7.2. Linux som X-klient
7.8. Printserver med CUPS
7.9. High Availability
7.10. LDAP
8. E-post servere
8.1. Postfix
8.1.1. Modtage e-mail for flere domæner samtidigt
8.2. Mailman
8.2.1. Installation af Mailman
8.2.2. Opsætning af Mailman
8.2.3. Oprette postlister i Mailman
8.3. Exim
8.3.1. Brug af procmail under exim
8.3.2. Brug af Mailman listmanager sammen med Exim
9. Tynde klienter med Linux
9.1. LTSP
9.1.1. LTSP virkemåde
9.1.2. Opsætning af server
9.1.3. Opsætning af klient
9.1.4. Problemløsning i LTSP
10. Linux som server i Windows-netværk (Samba)
10.1. Opsætning af Samba-serveren i Linux
10.1.1. Tillidsforhold mellem maskinerne
10.1.2. Samba som primær domænekontroller
10.2. Swat (Samba Web Administration Tool)
10.3. Krypterede adgangskoder
10.3.1. Opsætning af Samba
10.3.2. Opsætning af Windows 98/NT
10.4. Opsætning af klienterne
10.4.1. Hosts
10.4.2. Lmhosts
10.5. Videre med Samba
11. Pakke-formater
11.1. Pakker af data
11.1.1. Pakning af data med tar og gzip/bzip2
11.1.2. Flytning af data til større disk
11.1.3. Installation af RPM-programpakker
11.1.4. RPM for programmøren
11.1.5. Bygge RPM ud fra SRPM
11.1.6. chkconfig
11.1.7. Installation af DEB-programpakker
12. Netværksovervågning
12.1. Big Sister
12.1.1. Installation
12.1.2. Indledende opsætning
12.1.3. Start Big Sister
12.1.4. Videre opsætning
12.1.5. Andre maskiner
12.2. Nagios
12.2.1. Installation
12.2.2. Konfiguration
12.2.3. Ændre konfiguration
12.2.4. Manualen
12.2.5. Links
13. Måling og webgrafik
13.1. MRTG – grafisk overvågning af systemet
13.1.1. Opsætning af MRTG
A. Revisionshistorie for bogen
Stikordsregister
Tabelliste
2-1. Runlevels
6-1. Omregn binær til decimal
6-2. Netklasser
6-3. Test af IP-net
6-4. IP-net oversigt
6-5. IP-net eksempel
6-6. Private IP-adresser
6-7. Privat IP-net eksempel
11-1. Miniguide i at anvende rpm-programmet.
Figurliste
1. ÅDL
2. Peter Toft
3. Hans Schou
4-1. Hovedmenu for opsætning af Linux-kernen
4-2. "General Setup" menuen
6-1. Netværks-eksempel
6-2. Netværk med gateway
6-3. Netværk med internet
6-4. Netværk med NAT
10-1. Swat
10-2. Swat spil
12-1. Et skærmdump af Nagios ved almindelig drift hvor alt er OK
13-1. Traffic Analysis for eth0 -- 192.168.1.2