Linux - Friheden til at skrive dokumentation

Version 2.7.20040524 - 2020-12-31

Peter Toft

Henrik Grove

Kristian Sørensen

Michael Rasmussen

Dette er en bog om at skrive bøger i Dokumentation i Linux. Installation af SGML programmel på Linux Red Hat 7.2 gennemgås, og derefter vises, hvordan man skriver bøger og oversætter disse til HTML, PDF, RTF eller Postscript.


Indholdsfortegnelse
Forord
1. Linux-bøgerne
2. Ophavsret
3. Om forfatterne og bogens historie
4. Vi siger tak for hjælpen
5. Typografi
1. HTML
1.1. Basal HTML
1.1.1. Henvisninger i HTML
1.1.2. Afsnit og tvungne linjeskift
1.1.3. Billeder
1.1.4. Lister
1.1.5. Tabeller i HTML
1.2. Validering af hjemmesider
1.3. HTML-reference
1.3.1. Strukturelle elementer
1.3.2. Overskrifter
1.3.3. Afsnit
1.3.4. Henvisninger
1.3.5. Lister
1.3.6. Formattering
1.3.7. Andre HTML-elementer
1.3.8. Billeder i HTML
1.3.9. Tabeller i HTML
2. DocBook
2.1. Installation af Docbook værktøjer
2.2. Igang med Docbook
2.2.1. Tekstblokke - para
2.2.2. Vise kildetekst og skærmbilleder - programlisting og screen
2.2.3. Tabeller, figurer, kommentarer og lister
2.2.4. Opdeling af dokument
2.2.5. Specialtegn
2.3. Oversætte SGML til andre formater
2.3.1. Fejl i SGML-teksten
2.3.2. "Alle" de grimme detaljer
2.4. De forskellige dele af docbook-systemet
2.4.1. Hvad docbook består af
2.4.2. Pakke-forklaringer
2.5. Epilog
2.5.1. Editorer med support for SGML syntax highlighting
3. DocBook i XML : Ett konkret exempel
3.1. Verktyg
3.1.1. Installation av verktyg
3.2. Skaffa fram rådatat
3.3. Transformera till DocBook
3.4. Skapa ett HTML-dokument
3.5. Skapa ett uppdelat HTML-dokument
3.6. Skapa ett PDF-dokument
3.7. Parametrar
3.8. XML - SGML
3.9. Komplett Makefile
3.10. Problem/Fördelar/Nackdelar
4. LaTeX
4.1. Indledning om LaTeX
4.2. Opbygning af et LaTeX-dokument
4.3. Basale kommandoer
4.4. Formatering
4.5. Omgivelser
4.6. Henvisninger m.m.
4.7. Billeder
4.7.1. Xfig
4.7.2. MetaPost
4.8. Tabeller
4.9. Diverse
4.9.1. Præambler
4.10. Afsluttende bemærkninger
5. DocBook med WYSIWYG
5.1. OpenOffice.org1.1
5.1.1. Installation af openOffice 1.1
5.1.2. Fremstilling af DocBook filer
6. Fremstilling af "Friheden til at vælge" bøgerne
6.1. Hvad er Linux -- Friheden til at vælge (FTAV)
6.2. Bygning af bøgerne fra kildekode
6.3. Adgang til kildekoden fra CVS
6.4. E-mail notifikation
6.5. Vejledning i at skrive
6.5.1. Tag ID
6.5.2. Notation for skrivning
6.6. Mere om bygning af bøgerne fra CVS
6.6.1. Sådan virker byggesystemet
6.6.2. ./configure
6.7. Specialudviklede scripts
6.7.1. splitstikord.pl
6.7.2. usedtags.pl
A. Elementer anvendt i denne bog
B. Versionshistorie for bogen
Stikordsregister
Tabelliste
2-1. Firma-tabel
4-1. Oversigt over de kommandoer man kan bruge til at påvirke teksts udseende
6-1. E-mail eksempler
6-2. configure filer
6-3. configure filer
A-1. Anvendte elementer i denne bog
Figurliste
1. ÅDL
2. Peter Toft
3. Henrik Christian Grove
1-1. Mozilla kan anvendes til at skrive HTML
1-2. Mozilla kan anvendes til at skrive HTML
1-3. Tabel lavet i HTML
1-4. Tabel lavet i HTML
1-5. Tabel lavet i HTML
1-6. Tabel lavet i HTML
1-7. Tabel lavet i HTML
1-8. Tabel lavet i HTML
2-1. Linus Torvalds
4-1. LaTeX-logoet
Eksempelliste
2-1. Eksempel på DocBook kode
2-2. Hallo-hallo-bog
2-3. para
2-4. command
2-5. filename
2-6. emphasis
2-7. ulink
2-8. programlisting
2-9. "prompt" og "userinput" i et "screen"-element
2-10. table
2-11. figure
2-12. id og xref
2-13. itemizedlist
2-14. orderedlist
2-15. Opdeling
2-16. Manglende /para
2-17. To ens ID