Kapitel 6. Efterfølgende installation af programmer og systemvedligeholdelse

Når du har fuldført installation af en Linux-distribution og har dit system til at køre, så vil du sikkert på et tidspunkt overveje at fjerne nogle programmer og/eller tilføje nye programpakker. I bl.a. Red Hat, SuSE og Mandrake anvender man rpm-programmet. Det er et tekstbaseret program som er præsenteret i bogen "Linux - Friheden til systemadministration", der kan findes på www.linuxbog.dk). Kortfattet er anvendelsen at med rpm -U PAKKE.rpm installerer eller opgraderer man filen PAKKE.rpm, og med rpm -e PAKKE (bemærk at der ikke tilføjes .rpm her) afinstallerer PAKKE. Et godt sted at finde nye eller opdaterede RPM-pakker, er at begynde på http://rpmfind.net eller http://freshmeat.net.

I de følgende afsnit ser vi nærmere på nogle af de værktøjer som følger med de enkelte distributioner til at installere programmer og lave andet systemvedligeholdelse. De grafiske opsætningsværktøjer vil typisk bede brugeren om at indtaste root-password for at kunne starte. Der er dog flere programmer du kan have glæde af at kende som ikke kører på denne måde. Dem ser vi nærmere på i det første afsnit.

6.1. Systemarbejde som root

Selvom brugeren typisk har adgang til at starte grafiske system-værktøjer så vil der ofte være behov for at kunne køre programmer som root, for eksempel når der skal rettes i Apache-opsætningsfilen. Der er ofte ikke noget grafisk program til hjælp, og det er jo langsomt at skulle logge ud, logge ind som root, arbejde som root, logge ud, logge ind under eget bruger-ID. Specielt hvis man har rettet det forkerte :)

Heldigvis er der mulighed for at man kan arbejde som root, samtidig med at man arbejder under eget bruger-ID. Til dette anvendes kommandoen su, der står for switch user (og ikke "super user" som mange tror). En andet kommando, der er nyttig er xhost + som gør at andre kan vise grafiske vinduer på maskinen via netværket (I dette tilfælde root fra egen maskine). Start et terminalvindue, for eksempel et xterm. I KDE kan du trykke på den lille skærm med muslingeskallen (indikerer en shell) eller du kan trykke Alt-F2 xterm.

[tyge@hven ~]$ xhost +
[tyge@hven ~]$ su
[root@hven /home/tyge]#

Nu kan du starte et vilkårligt program som root, dog skal du nogen gange anvende fuld sti til programmet. Som eksempel kan du starte emacs /etc/hosts og tilføje maskiner i netværket. Afslut emacs med Ctrl-x Ctrl-c.

Det kan nævnes at kommandoen su kan efterfølges af et minus, og i så fald får man kørt root's login-filer korrekt, og dermed har man sti til /sbin og /usr/sbin.

[tyge@hven ~]$ su -
[root@hven /root]#

Man bør afslutte handlingerne som root ved at lukke det terminal-vindue hvor man er root - eller i det mindste trykke Ctrl-d eller skrive exit, så andre ikke misbruger de store rettigheder root har (eller at man selv kommer til at slette filer).