Forord

1. Forord

Denne bog er skrevet som en indføring i programmering i Python.