2.2. Immediate (interaktiv) mode

Fra gamle DOS kender du muligvis dosprompten c:\> klarmeldingen, til at computerne kan modtage dine kommandoer. I Python anvendes >>> som en tilsvarende klarmelding. En melding om at Python er i immediate eller, som den også kaldes, interaktiv mode. Det er herfra, du begynder din Python programmering, men bestemt også måden den erfarne Python programmør vender tilbage til og anvender f.eks. ved test af nye programstumper.