2.3. Kommentarer

Når du programmerer har du fra tid til anden brug for at indsætte kommentarer - dele af programmet, som du og andre kan læse, men som computersproget springer over. I Python markerer \# (hashtegnet - på dansk kaldet havelåge eller bøftegn). En kommentar begynder ved havelågen og fortsætter programlinjen ud. Eks. 1:

>>> # Python springer over kommentarer
>>> print "Kommentarer er til dig og ikke til computeren."
Kommentarer er til dig og ikke til computeren.

Det er også muligt at udskrive hash-tegnet, hvis det er en del af en tekst-streng. Eks. 2:

>>> print "Her udskriver vi et hash-tegn #"
Her udskriver vi et hash-tegn #
I dette eksempel var der INGEN kommentarer. Bøftegnet er her en del af en teksstreng. En sådan skal Python meget gerne reagere på og ikke forbigå. Læg mærke til at bøftegnet udskrives her, hvad det ikke gjorde i eksemplet, hvor det tjente sit rette formål.

2.3.1. Kommentarer i anførselstegns par

Strenge kan også være indesluttet i 3 anførselstegn (enkelte eller dobbelte). Eks. 1:

>>> print """
... Navn:    Klippeøen Bornholm
... Befolkning: 44.500
... """

Navn:      Klippeøen Bornholm
Befolkning:   44.500
Eks. 2:
>>> def Funktion():
...   """Indskudt tekst"""
...   return "Normalt bruges 1 tegnsæt"
...
>>> Funktion()
'Normalt bruges 1 tegns\xe6t'
Eks. 3:
>>> class Klasse:
...   """ Bruges ofte, hvor teksten ikke skal udskrives. """
...   print "Normal tekst til normal udskrift."
...
Normal tekst til normal udskrift.
Eks. 4:
>>> def inaktiv():
...   """Vær passiv, men dokumemter det.
... Nej, der sker virkelig intet."""
...   pass
...
>>> inaktiv()

Bemærk at tre anførselstegn (enkelte eller dobbelte efter dit ønske) lader Python springe over alt mellem de første (indledende) anførselstegn og de sidste, hvad du også kan se, af at Nej ... ikke behøver den ellers krævede blokindrykning.