Kapitel 2. Sprog reference

2.1. GUI og IDLE - hvad er det?

GUI er en forkortelse af Graphic User Interface og er de programmer, som dels opretter de virtuelle vinduer, knapper, menuer m.v. Dette giver brugeren mulighed for ved klik m.v. at kalde de med nævnte elementer forbundne funktioner, hvis formål kan være at sende en tekst til en tekstboks, hente en fil ind eller sende en ud på et eksternt lager som f.eks. en harddisk, tegne grafik og meget andet. Koden til GUI komponenterne findes bl.a. i Pythons Tk bibliotek. At koden til vinduerne kommer fra Tk biblioteket kan ses af ordet Tk øverst i grundvinduet.

IDLE er en forkortelse for Integrated DeveLopment Environment for Python. IDLE er en udviklings IDE til Python som man kan bruge til at skrive simple programmer i.

>>> from Tkinter import Label
>>> barnAfLabel = Label()

Da der som nævnt findes en grundmodel af GUI komponenterne i Tk, kan værkføreren Tkinter sende bud ud i Tk, om at koden til opførelsen af grundvinduet skal gøres tilgængelig til opførelse af en kopi af Label(), som jeg i dette tilfælde har valgt at kalde barnAfLabel, fordi det som andre børn har sit ophav, hvorfra det arver i moderen, en betegnelse, der også ses brugt i andre danske bøger om computersprog. På engelsk kaldes moderen for the parent (forælderen). I Python bruges også betegnelsen the main class eller the basic class.