Kapitel 3. Biblioteks reference

3.1. Repr funktionen

Eksempler på anvendelse af repr funktionen:
>>> print "Rønne"
Rønne
>>> print str("Rønne")
Rønne
>>> print repr("Rønne")
'R\xf8nne'

>>> str(0.1)
'0.1'
>>> repr(0.1)
'0.10000000000000001'

>>> x = 10 * 3.25
y = 200 * 200
s = 'Værdien af x er ' + repr(x) + ', af y er den ' + repr(y) + '...'
print s>>> >>> >>>
Værdien af x er 32.5, af y er den 40000...

>>> x = 20; y = x ** 3
>>> repr((x, y, ('tomater', 'ostemad')))
"(20, 8000, ('tomater', 'ostemad'))"
>>>