2.11. Løkker

En computer er god til at huske (hvis ikke strømmen afbrydes) og god til at gentage. Når en kommando ønskes gentaget, kan det ske i en eller anden form for løkke, der køres i ring sådan at fortolkningen begynder umiddelbart efter blokkolon, fortsætter blokken ud og gentager samme proces til kommandoen i løkkens øverste linje er opfyldt. Her vil vi se på løkkestrukturer.