Kapitel 1. Python for begyndere

Figur 1-1. Python undervisning

1.1. Hvad er Python?

Python er et kraftfuldt computersprog, der er ekstrem effektivt til udvikling af internet og webbaserede programmer.

Dets udvikling begyndte i det sene efterår i 1989. I foråret 1991 blev Python almindelig tilgængelig.

Den første bog overhovedet om sproget udkom i begyndelsen af 1996. Herværende bog er mig bekendt den første på dansk og på de skandinaviske sprog i det hele taget. I 1999 regnede en ledende industriobservatør med at der var omkring 300.000, der brugte Python. Det tal må skønnes at være meget større i dag.

Bl.a. er man meget hurtig til at frigive eventuelle rettelser, ligesom det er særdeles let at få besvaret spørgsmål, såfremt man mener at have konstateret fejl i sproget. Fejl der meget let kan vise sig at være reelle forbedringer i forbindelse med overgangen til bl.a. unicode (de større tegntabeller).

Jeg nævner dette allerede her, fordi der kan være meget stor forskel på, hvordan koden skulle skrives før version 2.2 og efter. Der kom nemlig en meget stor forbedring af sproget. I skrivende stund er det vist mere end svært at finde større fejl, selv behandlingen af de dansk/norske specialtegn er kommet næsten på plads.

Med version 2.3 skulle Python nu kunne håndtere 64 bits tegn - i den første ASCII tegntabel kunne et tegn, en karakters nummer være op til 8 bit lang. Fra og med Python version 2.4 vil Python droppe 8 bits tegntabellen totalt.