Linux – Friheden til at lære Unix

Version 1.8.20060212 – 2020-12-31

Peter Toft

og mange andre

I denne bog gennemgås Unix for begyndere, så brugeren kan begå sig på en Linuxmaskine. Desuden gennemgås netværksopsætning for en hjemmebruger.


Indholdsfortegnelse
Forord
1. Lær Unix
2. Linux-bøgerne
3. Ophavsret
4. Om forfatterne og bogens historie
5. Vi siger tak for hjælpen
6. Typografi
7. Eksemplerne
1. Linux i teksttilstand
1.1. Virtuelle konsoller
1.2. Terminalvinduer
1.3. Kommandofortolkerne
1.3.1. GNU Bourne Again Shell (bash)
1.3.2. Csh
1.3.3. Tcsh
1.3.4. Korn Shell (ksh)
1.3.5. Zsh
1.3.6. Bourne Shell (sh)
1.4. Læs videre om emnet
2. Brugsanvisninger
2.1. man-systemet
2.1.1. Opbygning
2.2. info-systemet
3. Adgangsstyring
4. Basal Unix
4.1. Hvad ligger hvor på en Linux-maskine
4.2. Se indholdet af filer og kataloger
4.3. Oprette, kopiere, flytte og slette filer og kataloger
4.4. Jokertegn, omdirigering og kanaler
4.4.1. Jokertegnene
4.4.2. "Globbing"
4.4.3. Regulære udtryk
4.4.4. Omdirigering
4.4.5. Kanaler
4.4.6. Programmet grep
4.5. Proces-kontrol
4.5.1. ps viser processer
4.5.2. Få et bedre overblik ved at bruge top
4.5.3. At køre programmer i baggrunden
4.5.4. Kør flere programmer efter hinanden
4.5.5. Start en sub-shell på kommandolinjen
4.5.6. Proces substituering
4.5.7. Dræb en proces
4.6. $variable, export og env
4.7. Rette i tekstfiler
4.8. Flere Unix-kommandoer
4.8.1. Mere om omdirigering
4.8.2. Hvem er logget ind?
4.8.3. Søg og du skal finde
4.8.4. Hvordan ændres datomærkningen?
4.8.5. Hvilken filtype?
4.8.6. Tid og dato
4.8.7. Sortering
4.8.8. diff
4.8.9. Lappe på filer
4.8.10. cat, uniq, wc og cmp
4.8.11. Hoved og hale af filer
4.8.12. "cut" og "paste"
4.8.13. Søg og du skal erstatte
4.8.14. xargs
4.8.15. Andre Unix-kommandoer
4.9. Shell script
4.9.1. Flere kommandoer
4.9.2. Variable
4.9.3. Parametre til script
4.9.4. if
4.9.5. Test [
4.9.6. Case
4.9.7. Processubstituering
4.9.8. For-løkker
4.9.9. Løkke, while
4.9.10. Regne, heltal
4.9.11. read, input fra bruger
4.10. Videre med Linux
5. Teksteditorer
5.1. pico
5.2. mcedit
5.3. nedit
5.4. Den klassiske Unix-editor vi
5.5. Emacs
5.5.1. Mus med hjul og Emacs
5.6. Andre teksteditorer
6. Post
6.1. Gnus
6.2. Mutt
6.2.1. Skrive breve
6.2.2. Adressebog
6.3. Pine
6.3.1. Stavekontrol i Pine
6.3.2. Søgning med Pine
6.3.3. Afsender og roller
6.3.4. Små nyttige tips til opsætning af Pine
7. Web
7.1. Links
7.2. Lynx
7.3. Wget
8. Usenet
8.1. Gnus
8.2. NN (No News ...)
8.3. Slrn
8.3.1. Opsætning af slrn
8.4. Tin
9. IRC
10. Linux og netværk – klientsiden
10.1. Webbrowsere
10.1.1. Verificere indhold af cd-rom
10.2. E-post
10.2.1. Vise nye e-breve
10.2.2. Hente e-post fra POP-servere med Fetchmail
10.2.3. Sortering og spam-filtrering af e-breve med procmail
10.2.4. spam-filtering med spamassasin
10.2.5. Kryptering af post
10.2.6. Hent e-post fra en Exchange-server
10.2.7. Konvertering fra Outlook til Linux-e-post
10.3. Internet-sikkerhed
10.4. Nem brandmur med Red Hat
10.5. Nyhedslæsere/NNTP-klienter
10.5.1. Pine
10.6. FAX under Linux
10.7. Bøger om netværk
A. Oversigt over de vigtigste Unix-kommandoer
B. Hvilke kommandoer kommer i hvilke pakker
C. Revisionshistorie for bogen
Ordliste
Stikordsregister
Tabelliste
3-1. Flag til adgangsstyring
4-1. Oversigt over filtræet.
4-2. Oversigt over "globbing"
4-3. Oversigt over regulære udtryk
4-4. Definition af regulære udtryk
4-5. Forkortelser af regulære udtryk
4-6. Oversigt over de mest anvendte andre Unix-kommandoer.
5-1. Oversigt over de mest anvendte vi-kommandoer.
5-2. Oversigt over de mest anvendte Emacs-kommandoer.
A-1. Brugsanvisninger
A-2. Filhåndteringer
A-3. Filsøgning
A-4. Rettighedsstyring
A-5. Filvisning
A-6. Tekstmodifikationsprogrammer
A-7. Andre programmer
A-8. Processtyring
A-9. Overblik (Overvågning)
A-10. Netværk
A-11. Klienter
A-12. Udskrift
B-1. Hvilke kommandoer kommer i hvilke pakker
Figurliste
1. ÅDL
1-1. Eksempel på xterm
5-1. pico
5-2. nedit med en C-fil læst ind
5-3. Emacs med to filer åbne
6-1. Mutt i aktion
6-2. Pine med farver
8-1. slrn newsreader
8-2. Slrn efter opsætning
8-3. Nyhedslæseren slrn
10-1. Netscapes mail-funktion
10-2. Firewall med gnome-lokkit
Eksempelliste
1-1. Eksempel på en .tcshrc-fil
2-1. Kommandolinjetilvalget --help
3-1. Se adgangstilladelser for filer og kataloger
3-2. Hindre alle andre i at læse hjemmekataloget
3-3. Standardadgangstilladelser for nye filer
3-4. Gøre hjemmesiden synlig for Apache
3-5. Give en gruppe skrivetilladelse til et katalog
3-6. Direkte styring af enheder
3-7. suid
4-1. Kombination af flere jokertegn
4-2. Notation af regulære udtryk i forskellige programmer
4-3. diff mellem hele katalog-strukturer
4-4. Simpelt kommandofortolkerprogram