1.2. Apache-installation

Når du skal installere en Apache webserver, skal du sikre dig, at du har seneste udgave. Du kan enten vælge at installere den gennem dit systems pakkehåndtering (Debian- eller RPM-pakker) eller oversætte den selv fra kildeteksten. Som udgangspunkt anbefales det, at du installerer fra kildeteksten, da det ikke er svært og det giver dig mulighed for selv at bestemme hvilke moduler, der oversættes ind i Apache.

1.2.1. Apache installation fra pakker

Du kan normalt finde pakker til Red Hat, Debian og andre Linux-distributioner med Apache. At anvende pakker kræver normalt at du har systemadministratorrettigheder på maskinen, du vil installere serveren på. Hvis du vælger at benytte en sådan, vil du normalt blot få en "standard Apache" (alt efter pakken), som installeres i f.eks. /usr/local/apache og som kører på port 80.

I Debian mv. installeres de binære filer under /usr/sbin/ og opsætningsfiler findes i /etc/apache/. I Debian startes og stoppes Apache bedst hvis man anvender programmet i /etc/init.d/debian, der også kan anvendes til at genindlæse en opdateret opsætningsfil.

I Red Hat installeres Apache via (RedHat < 8.0) apache*.rpm (Redhat >= 8.0) httpd*.rpm, som følger med distributionen. Skal du have PHP4 med så skal du dernæst installere mod_php-4.0*.rpm eller php-4.0*.rpm afhængig af distributionen. Webserveren sættes op til at din dokument-root (der hvor filer gemmes) i /var/www/html/.

Dette kan være en løsning, hvis du blot har brug for at se hvorledes dine dokumenter ser ud når de kommer fra en browser, men hvis du for alvor vil lære Apache at kende, og vil være sikker på hvad der faktisk er oversat ind i serveren, er det ofte en god ide at installere den direkte fra kildeteksten.

1.2.2. Apache installation fra tar-pakker

For at installere (og anvende) Apache, behøver du ikke systemadministratorrettigheder på maskinen. Der vil blot være nogle begrænsninger af hvor du kan installere den og hvilke porte den kan køre på. Hvis du ikke vil installere den som systemadministrator, skal serveren køre på et portnummer over 1024 (ofte anvendes 8000, 8080 eller 8088).

Du kan hente seneste udgave af Apache serveren fra http://www.apache.org/dist/ (eller en nærmere spejling). Filen du skal bruge hedder apache_<versionsnummer>.tar.gz.

Filen pakkes ud med kommandoen tar xzvf apache_<versionsnummer>.tar.gz. Nu har du hele kildeteksten liggende i et katalog der hedder apache_<versionsnummer>. Gå ind i biblioteket (cd apache_<versionsnummer>).

At få installeret og startet en Apache webserver kræver normalt kun følgende trin:

[root@hven /root]# ./configure --prefix=PREFIX
[root@hven /root]# make
[root@hven /root]# make install
[root@hven /root]# PREFIX/bin/apachectl start

I linje 1 defineres opsætningen af Apache. Her er det kun hvor den installeres, der ændres. I stedet for PREFIX skal du skrive stien til det bibliotek hvor du vil have den installeret (f.eks. /home/myuser/apache). Apache har også nogle foruddefinerede præfikser såsom Red Hat-layout. I stedet skrives så --with-layout=RedHat. Se config.layout for andre layouts. Du kan til configure-kommandoen også angive en lang række andre parametre, som ændre på hvilke moduler der installeres, hvilken bruger den vil køre som osv. Du kan ændre på en stor del af de samme parametre efter Apache er blevet oversat og installeret.

Linje 2 bygger selve webserveren. På en standard Linux-maskine vil der normalt ikke ske andet end at hele byggeprocessen skrives ud på skærmen.

Linje 3 installerer serveren. Hvis du har valgt standardinstallationen skal du skifte til brugeren "root" for at installere den. Det samme gælder hvis du har valgt at installere Apache et sted hvor din bruger ikke har skrive adgang (trin 1 og 2 kan sagtens udføres uden systemadministratorrettigheder).

Linje 4 starter webserveren. Inden du gør dette vil du dog normalt skulle ændre i opsætningsfilerne, hvilket er beskrevet nærmere i næste afsnit. Hvis du starter den uden yderligere ændringer, kan du normalt finde din nye webserver på adressen: http://localhost:8080/. Husk igen at erstatte PREFIX med stien til installations-biblioteket.