4.4. Associative tabeller

En associativ tabel er en tabel, der bruger strenge som indices, og de "associeres" med en streng eller talværdi.

<?php
#associativ tabel
  $Disney["fugl"]="Anders And";
  $Disney["hund"]="Pluto";

#array notation
#       nøgle   værdi
  $logo=array("Tux"  => "Penguin",
        "Gnome" => "Fod",
        "Billg" => "Snegl");

#multi-dimensional array
  $kunst=array(
     "impressionism" => 
        array("Monet" => "Åkander",
           "Manet" => "Frokost i det Grønne"),
     "barok" =>
        array("Bach" => "Brandenburg koncerterne",
           "Hendel"=> "Messias")
      );

#udskriv

  echo $Disney["hund"] ."\n";
  echo $logo[Gnome] ."\n";
  echo $kunst["impressionism"]["Manet"] ."\n";
 
#sorteringseksempler
  udskrivtabel("Usorteret   : ",$logo);

  asort($b);
  udskrivtabel("Værdi sorteret: ",$logo);

  ksort($b); 
  udskrivtabel("Nøgle sorteret: ",$logo);

#definer en udskrivningsfunktion:

function udskrivtabel($streng,$tabel)
 {
  echo "\n".$streng;

#loop gennem alle par af nøgler og værdier i tabellen
  foreach($tabel as $key=>$val)
   {
     echo "$key => $val\t";
   }
 }
?>

Udskriver:
Pluto
Fod
Frokost i det Grønne

Usorteret   : Tux => Penguin Gnome => Fod  Billg => Snegl
Værdi sorteret: Gnome => Fod  Tux => Penguin Billg => Snegl
Nøgle sorteret: Billg => Snegl Gnome => Fod  Tux => Penguin

Eksemplet viser hvordan associeret tabeller kan oprettes og udskrives. Eksemplet viser også hvordan en associativ tabel kan sorteres efter nøgler og værdier med ksort og asort funktionerne. En funktion defineres til at simplifiere udskrivningen af den associative tabel. Funktionen bruger foreach kommandoen til at iterere gennem alle elementer i tabellen, og udskrive nøgle og værdi for alle elementer i tabellen. Koden "\t" betyder tabulator.