4.6. Logiske Kontrolstrukturer

Det følgende eksempel viser syntaxen for de logisk strukturer i PHP.

<pre>
<?php
 echo "If:\n";
  
  $a=1;
  $b=2;

  if ($a<$b)
    {
      echo "$a mindre end $b";
    }
  else
    {
      echo "$a ikke mindre end $b";
    }

 echo "\n\nIf elseif .. else:\n";

  $c="Tux";
  if 
    ($c=="Tux")  {echo "En penguin";}
   elseif
    ($c=="ESR")  {echo "Eric Raymond";}
   elseif
    ($c=="RMS")  {echo "Richard Stallman";}
   elseif
    ($c=="BillG") {echo "Hvem?";}
   else
           {echo "Ukendt";}


  echo "\n\nSwitch:\n";

  $d=2;

  switch ($d)
  {
   case 0: 
    echo "zero"; break;
   case 1: 
    echo "one"; break;
   case 2:
    echo "two"; break;
   default:
    echo "Unknown";
  }
?>
</pre>

Udskriver:
If:
1 mindre end 2

If elseif .. else:
En penguin

Switch:
two