4.3. Tabeller

Dette PHP script demonstrere nogle grundlæggende egenskaber ved tabeller.

<?php
#simpel tabel
 $a[0]=1;
 $a[1]=2;
 $a[2]=3;

#adder streng til første frie index i tabel
 $b[]="ost";   # =$b[0]
 $b[]="smør";  # =$b[1]
 $b[]="brød";  # =$b[2]

#definer tabel med array funktionen
 $c=array("Pascal","Basic","Fortran");

#alfabetisk sortering
 sort($c);

#definer 2D tabel:
#1 index  $d[0]     ,$d[1]
#2 index     [0] [1]    [0] [1] 

 $d=array(array("a","b"),array("c","d"));

#udskriv nogle af elementerne
 echo "$a[0] $b[1] $c[0] {$d[0][1]}\n";
?>

Udskriver:
1 smør Basic b

Tabeller begynder ved index 0, og en tabel defineres ved at man tilskriver elementerne i tabellen værdier, til forskel fra Perl bruges dollartegnet også til at referere til tabeller (Perl bruger @ for tabel kontekst ). $b[] =streng notationen betyder adder strengen til den første element i tabellen. Sort funktionen sortere strengene i tabellen i alfabetisk rækkefølge. Det er også muligt at definere multi-dimensionale tabeller ved at bruge array(array(),array()) koden. Når en 2D tabel skal udskrives bruges '{}', dette skyldes at $d[0][1] fortolkes både som variablen "$d[0][1]" eller variablen "$d[0]" fulgt af strengen "[1]". Bracket {..} viser at vi ønsker at udskrive det andet element i den første tabel. Et alternativ ville være at bruge konkateneringsoperatoren: echo '\$d[0][1]='.$d[0][1]."\n".