Kapitel 4. PHP: Hypertext Processor

PHP er et scriptsprog, der kan inkluders direkte i html sider. Til forskel fra JavaScript, der fortolkes af browseren, fortolkes PHP scripts af Apaches serverens PHP4 modul, og resultatet sendes så til brugerens klient. Et simpel script kunne se ud som følgende HTML fil:

<body>
<h1>PHP test eksempel.</h1>
<?php
 echo "Denne linje udskrives af PHP fortolkeren";
?>
</body>

Browseren vil så modtage følgende HTML kode

<body>
<h1>PHP test eksempel.</h1>
Denne linje udskrives af PHP fortolkeren
</body>

PHP har en lang række features, der gør det meget praktisk og anvendeligt til at lave dynamiske html sider, sammenlignet med CGI scripts. PHP kan udskrive HTML sider med data fra databaser, lave billeder, modtage data fra webformulare, kommunikere vha. XML formateret filer. PHP kan også kommunikere med e-post, FTP, POP3, IMAP, LDAP, FTP, MySQL Afsnit 6.3.1, PostgreSQL Afsnit 6.2.2 og kender til mange andre databaser, protokoler og akronymer.

Formålet med det følgende kapittel er en introduktion til variabler, syntax, og grundlæggende funktioner i PHP scriptsproget. Med PHP følger en excellent manual, der indeholder en masse reference information om PHP sprogets mange funktioner. Endnu mere information, kode eksempler m.m. kan findes på nettet et godt udgangspunkt er http://www.php.net. Eller også kan du kigge lidt på kursmaterialet til "Frit PHP-kursus" på http://www.chbs.dk/kurser/php/.

På n

4.1. Installation

RPM pakker følger med Red Hat. Disse hedder mod_php*.rpm og php*.rpm, men Pentium optimerede versioner kan hentes fra Troels Arvins Php homepage, der kan findes på http://rpms.arvin.dk/php/. Den nyeste version af PHP er version 4. Apache configureres til at køre PHP scripts ved at inkludere følgende i /etc/httpd/conf/httpd.conf.

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so
AddModule mod_php4.c

<IfModule mod_php4.c>
    AddType application/x-httpd-php .php .php3 .phtml
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>

Her har vi ikke tilladt at brugere laver PHP-kode inden i almindelige .html-filer, men lagt om til at disse hedder .phtml. Vil vi også gerne have at .html-filer også godt kan indeholde PHP-kode, så anvendes følgende opsætning i stedet. Det vil være lidt langsommere, men det er et valg.

LoadModule php4_module /usr/lib/apache/libphp4.so
AddModule mod_php4.c

<IfModule mod_php4.c>
    AddType application/x-httpd-php .php .php3 .phtml .html
    AddType application/x-httpd-php-source .phps
</IfModule>

Disse linjer inkluderes sikket automatisk af installationsprogrammet. De første to linjer inkludere selve PHP4 modulet, mens <IfModule> definere hvilke typer af filer, der skal fortolkes af PHP modulet. PHP modulet har sin egen opsætningsfil der ligger i /etc/php.ini. Efter PHP er installeret kan Apache genstartes med følgende kommandoer:

[root@hven /root]# apachectl configtest
Syntax OK
[root@hven /root]# apachectl restart
/usr/sbin/apachectl restart: httpd started

Hver gang computeren bliver genstartet vil PHP-modulet automatisk blive indlæst.

Du kan nu eksperimentere med at lave PHP scripts. Start med at gemme ovenstående script som test.php, og prøv at hente scriptet i en browser.