3.4. Inkludere datoer i HTML-sider

Enhver fil har indbygget en tid og dato for hvornår den sidst blev ændret, og mange på nettet vil være interesseret i at se hvornår den side de læser sidst blev opdateret. Istedet for at skrive dette direkte i HTML-koden, således at man manuelt skal justere datoen hvergang man retter i filen, så kan man anvende SSI til at automatisk indsætte fil datoen som følger:

<!--#echo var="LAST_MODIFIED" -->

Dette vil udskrive datoen som "Friday, 04-Aug-2000 21:00:41 CEST", hvilket ikke i et særligt anvendeligt format på dansk!

Formattet for hvordan tider udskrives kan ændres med <!--#config timefmt="%d/%m %Y" --> og indsættes før fil-datoen vil, så den udskrives som "04/08 2000". %d bliver substitueret med numret på dagen i måneden. En fuldstændig liste af alle koderne kan findes med man strftime.

Tabel 3-1. De mest interessante koder:

%S Sekunder (00-61)
%M Minut (00-59)
%H Time (00-23)
%a Forkortet navn på dag (Man)
%A Navn på dag. (Mandag)
%e Nummer dag i denne måned (1-31)
%j Nummer dag i dette år. (001-365)
%u Nummer dag i ugen. (1-7) 1 er Mandag.
%b Forkortet månedsnavn (Jan)
%B Månedsnavn (Januar)
%m Månedsnummer (01-12)
%y Årsnummer (00-99)
%Y Årsnummer med 4 cifre (2000)

Alle navne er relative til det nuværende lokale, og der tages også hensyn til skudsekunder. Man kan også inkludere dagens dato ved at bruge <!--#echo var="DATE_LOCAL" -->, hvilket udskriver lokal tiden, mens <!--#echo var="DATE_GMT" --> udskriver datoen i Greenwich Mean Time (GMT).