3.5. Inkludere information om filer

Når man kan hente store billeder eller filer, er det praktisk hvis størrelsen på filen står et eller andet sted, så man ikke ender med at hente 20 Mb via en langsomt modemforbindelse. I stedet for at skrive dette i HTML-koden kan man med SSI automatisk indsætte størrelsen af filen:

<!--#fsize virtual="storfil.tgz" -->

Størrelsen af storfil.tgz bliver så indsat for eksempel 11k eller 8.2M.

Hvis man istedet vil have antallet af bytes, kan man bruge

<!--#config sizefmt="bytes" -->

Apache vælger automatisk at udskrive den mest fornuftige størrelse i kilo eller megabyte alt efter hvor stor filen er, dette svarer til følgende config kommando:

<!--#config sizefmt="abbrev" -->

På samme måde kan man indsætte tiden for, hvornår filen sidst blev ændret med

<!--#flastmod virtual="storfil.tgz" -->

Formatet for uddata fra denne kommando kan konfigueres ligesom i sidste afsnit.