3.2. Inkludering af tekst i et HTML-dokument

Typisk bruges SSI til at inkludere et fælles hoved i alle .shtml-filer. Dette kan gøres med kommandoen #include, der har følgende syntaks:

<!--#include virtual="URL" -->

Dette er en SSI-kommando, og alt mellem <..> vil blive erstattet af indholdet i af den fil, som URL'en peger på. I alle SSI-udtryk er det meget vigtig, at der er styr på mellemrum. Der må ikke være mellemrum mellem <!--#kommando og der SKAL være et mellemrum før den afsluttende -->. Følgende er et eksempel på hvordan et hoved og en fod kan inkluderes i et HTML-dokument:

<body><!--#include virtual="/hoved.html" -->

<h1>Titel</h1>
<p>Dokumentets indhold</p>

<!--#include virtual="/fod.html" --></body>

Her ligger både "hoved.html" og "fod.html" i hjemmesidens rod /. Inkluderede filer kan dog ligge hvor som helst inden for hjemmesidens rod.

Hvis URL'en ikke starter med /, så findes filerne med html-stumperne relativt til den fil de skal indsættes i. En vigtig detalje er at URL'en til den html-stump, der skal inkluderes, ikke må starte med en protokol f.eks. http://. Den må kun være en absolut eller relativ sti til en fil.