7.4. Helpdesk ticketsystem

Driver men en support-organisation med input, hvor man har en arbejdsgang ala: Der kommer en email til "helpdesken" med en rapport om et problem. Der oprettes automatisk en "billet" på opgaven, og et "billet-nummer" sendes tilbage til opgave-stilleren, så han eller hun kan referere til det nummer. "Billetten" sendes af det automatiske system videre til en gruppe af medarbejdere. En af gruppens medlemmer tager ejerskab af "billetten" og der skabes i det automatiske system et udkast til svar til opgave-stilleren. Udkastet udfyldes med det komplette svar efter opgaven er løst, og alle er glade.

RT også kaldes Request Tracker kan hentes fra http://www.fsck.com/projects/rt/.

Figur 7-10. rt

Det vel nok mest anvendte program til fejl-håndtering i Open Source-verdenen er Bugzilla, som f.eks. Red Hat anvender til deres fejl-håndtering. Alt foregår via internettet. Et rigtigt live-eksempel kan findes på http://bugzilla.redhat.com. Bugzilla kan hentes fra http://www.bugzilla.org/.

Figur 7-11. Bugzilla